Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Tin tức

Trình Bộ Tài chính kế hoạch lợi nhuận năm 2017 chỉ 96 tỷ đồng?

Trong năm 2016, Vietlott báo lãi sau thuế hơn 86 tỷ đồng, trong đó riêng 6 tháng đầu năm Vietlott bị lỗ gần 4 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận năm 2016 của Vietlott được tạo ra chủ yếu trong 6 tháng cuối năm.


Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam ( Vietlott ) đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 lên Bộ Tài Chính. Theo đó, doanh thu có thuế xổ số tự chọn số điện toán phát hành là 3.550 tỷ đồng; thuế và các khoản nộp ngân sách 779 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng.
 
 
 
Năm 2017, Vietlott sẽ phát hành sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán thứ ba ra thị trường; phối hợp với các đối tác hợp tác kinh doanh đảm bảo các điều kiện sẵn sàng triển khai phương thức phân phối xổ số điện toán qua điện thoại.
 
Được biết, năm 2016, doanh thu có thuế xổ số tự chọn số điện toán đã phát hành 1.597 tỷ đồng; doanh thu có thuế xổ số tự chọn điện toán đã mở thưởng 1.546 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 86,2 tỷ đồng.
 
Trước đó, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 cho biết, 6 tháng đầu 2016 Vietlott lỗ gần 4 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2016 âm gần 4 tỷ đồng.
 
Năm 2016, thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của Vietlott đạt 446,5 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng là 58,02 tỷ đồng.
 
Thu nhập bình quân của viên chức quản lý ở Vietlott năm 2016 là 21,76 triệu đồng/người/tháng, kế hoạch cho năm 2017 là 37,98 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, lao động tại Vietlott trong năm 2017 sẽ tăng lên 150 lao động từ mức 69 lao động cuối năm 2016. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017 kế hoạch là hơn 18 triệu đồng/người/tháng.