Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45


Chủ nhật 17/09/2017- Kỳ quay thưởng #000182

 • 06
 • 11
 • 15
 • 16
 • 37
 • 40
Jackpot 0 67.928.400.000 vnđ

Thứ sáu 15/09/2017- Kỳ quay thưởng #000181

 • 03
 • 24
 • 35
 • 37
 • 40
 • 43
Jackpot 0 59.876.900.000 vnđ

Thứ tư 13/09/2017- Kỳ quay thưởng #000180

 • 03
 • 08
 • 19
 • 35
 • 38
 • 40
Jackpot 0 52.375.800.000 vnđ

Chủ nhật 10/09/2017- Kỳ quay thưởng #000179

 • 01
 • 22
 • 23
 • 35
 • 36
 • 42
Jackpot 0 45.017.800.000 vnđ

Thứ sáu 08/09/2017- Kỳ quay thưởng #000178

 • 02
 • 15
 • 17
 • 32
 • 41
 • 44
Jackpot 0 38.078.200.000 vnđ

Thứ tư 06/09/2017- Kỳ quay thưởng #000177

 • 05
 • 20
 • 24
 • 32
 • 36
 • 42
Jackpot 0 32.087.800.000 vnđ

Chủ nhật 03/09/2017- Kỳ quay thưởng #000176

 • 05
 • 06
 • 26
 • 28
 • 35
 • 43
Jackpot 0 27.593.100.000 vnđ

Thứ sáu 01/09/2017- Kỳ quay thưởng #000175

 • 09
 • 10
 • 13
 • 19
 • 23
 • 41
Jackpot 0 24.806.200.000 vnđ

Thứ tư 30/08/2017- Kỳ quay thưởng #000174

 • 05
 • 08
 • 11
 • 28
 • 35
 • 41
Jackpot 0 22.072.500.000 vnđ

Chủ nhật 27/08/2017- Kỳ quay thưởng #000173

 • 03
 • 07
 • 16
 • 32
 • 36
 • 39
Jackpot 0 19.342.600.000 vnđ

Thứ sáu 25/08/2017- Kỳ quay thưởng #000172

 • 02
 • 07
 • 12
 • 27
 • 40
 • 44
Jackpot 0 16.843.700.000 vnđ

Thứ tư 23/08/2017- Kỳ quay thưởng #000171

 • 06
 • 25
 • 27
 • 34
 • 42
 • 43
Jackpot 0 14.430.200.000 vnđ

Chủ nhật 20/08/2017- Kỳ quay thưởng #000170

 • 05
 • 15
 • 18
 • 21
 • 37
 • 45
Jackpot 1 20.196.500.000 vnđ

Thứ sáu 18/08/2017- Kỳ quay thưởng #000169

 • 03
 • 04
 • 18
 • 22
 • 34
 • 37
Jackpot 0 17.211.800.000 vnđ

Thứ tư 16/08/2017- Kỳ quay thưởng #000168

 • 06
 • 11
 • 15
 • 19
 • 22
 • 41
Jackpot 0 14.511.300.000 vnđ

Chủ nhật 13/08/2017- Kỳ quay thưởng #000167

 • 01
 • 03
 • 06
 • 07
 • 16
 • 18
Jackpot 1 24.355.000.000 vnđ

Thứ sáu 11/08/2017- Kỳ quay thưởng #000166

 • 01
 • 12
 • 19
 • 35
 • 36
 • 41
Jackpot 0 21.279.900.000 vnđ

Thứ tư 09/08/2017- Kỳ quay thưởng #000165

 • 11
 • 19
 • 22
 • 24
 • 25
 • 31
Jackpot 0 18.094.900.000 vnđ

Chủ nhật 06/08/2017- Kỳ quay thưởng #000164

 • 02
 • 09
 • 10
 • 11
 • 21
 • 43
Jackpot 0 14.758.500.000 vnđ

Thứ sáu 04/08/2017- Kỳ quay thưởng #000163

 • 03
 • 12
 • 13
 • 23
 • 26
 • 37
Jackpot 1 36.385.700.000 vnđ

Thứ tư 02/08/2017- Kỳ quay thưởng #000162

 • 07
 • 10
 • 17
 • 26
 • 28
 • 43
Jackpot 0 31.526.700.000 vnđ

Chủ nhật 30/07/2017- Kỳ quay thưởng #000161

 • 08
 • 17
 • 24
 • 35
 • 41
 • 44
Jackpot 0 27.215.800.000 vnđ

Thứ sáu 28/07/2017- Kỳ quay thưởng #000160

 • 01
 • 04
 • 09
 • 26
 • 35
 • 39
Jackpot 0 22.841.300.000 vnđ

Thứ tư 26/07/2017- Kỳ quay thưởng #000159

 • 09
 • 26
 • 27
 • 30
 • 40
 • 44
Jackpot 0 18.997.400.000 vnđ

Chủ nhật 23/07/2017- Kỳ quay thưởng #000158

 • 07
 • 09
 • 13
 • 21
 • 28
 • 39
Jackpot 0 14.699.600.000 vnđ

Thứ sáu 21/07/2017- Kỳ quay thưởng #000157

 • 05
 • 06
 • 09
 • 15
 • 19
 • 32
Jackpot 2 14.103.000.000 vnđ

Thứ tư 19/07/2017- Kỳ quay thưởng #000156

 • 04
 • 07
 • 13
 • 20
 • 35
 • 44
Jackpot 1 131.917.000.000 vnđ

Chủ nhật 16/07/2017- Kỳ quay thưởng #000155

 • 02
 • 10
 • 27
 • 29
 • 37
 • 39
Jackpot 0 107.311.000.000 vnđ

Thứ sáu 14/07/2017- Kỳ quay thưởng #000154

 • 02
 • 13
 • 19
 • 24
 • 25
 • 33
Jackpot 0 89.529.300.000 vnđ

Thứ tư 12/07/2017- Kỳ quay thưởng #000153

 • 05
 • 09
 • 14
 • 15
 • 26
 • 42
Jackpot 0 75.739.900.000 vnđ