Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45


Chủ nhật 16/09/2018- Kỳ quay thưởng #000336

 • 03
 • 13
 • 17
 • 18
 • 23
 • 34
Jackpot 0 33.027.200.000 vnđ

Thứ sáu 14/09/2018- Kỳ quay thưởng #000335

 • 12
 • 16
 • 17
 • 18
 • 26
 • 34
Jackpot 0 31.118.100.000 vnđ

Thứ tư 12/09/2018- Kỳ quay thưởng #000334

 • 11
 • 12
 • 13
 • 16
 • 29
 • 31
Jackpot 0 29.419.400.000 vnđ

Chủ nhật 09/09/2018- Kỳ quay thưởng #000333

 • 08
 • 14
 • 18
 • 21
 • 44
 • 45
Jackpot 0 27.552.500.000 vnđ

Thứ sáu 07/09/2018- Kỳ quay thưởng #000332

 • 08
 • 10
 • 11
 • 28
 • 42
 • 45
Jackpot 0 25.630.600.000 vnđ

Thứ tư 05/09/2018- Kỳ quay thưởng #000331

 • 05
 • 06
 • 22
 • 27
 • 34
 • 37
Jackpot 0 24.112.700.000 vnđ

Chủ nhật 02/09/2018- Kỳ quay thưởng #000330

 • 10
 • 12
 • 13
 • 22
 • 26
 • 40
Jackpot 0 22.424.100.000 vnđ

Thứ sáu 31/08/2018- Kỳ quay thưởng #000329

 • 11
 • 19
 • 30
 • 36
 • 38
 • 40
Jackpot 0 20.898.300.000 vnđ

Thứ tư 29/08/2018- Kỳ quay thưởng #000328

 • 16
 • 17
 • 24
 • 28
 • 30
 • 36
Jackpot 0 19.222.500.000 vnđ

Chủ nhật 26/08/2018- Kỳ quay thưởng #000327

 • 01
 • 03
 • 11
 • 12
 • 22
 • 36
Jackpot 0 17.774.700.000 vnđ

Thứ sáu 24/08/2018- Kỳ quay thưởng #000326

 • 03
 • 22
 • 25
 • 29
 • 33
 • 40
Jackpot 0 16.218.400.000 vnđ

Thứ tư 22/08/2018- Kỳ quay thưởng #000325

 • 15
 • 17
 • 18
 • 33
 • 34
 • 44
Jackpot 0 14.666.600.000 vnđ

Chủ nhật 19/08/2018- Kỳ quay thưởng #000324

 • 16
 • 18
 • 28
 • 36
 • 37
 • 45
Jackpot 0 13.176.200.000 vnđ

Thứ sáu 17/08/2018- Kỳ quay thưởng #000323

 • 03
 • 08
 • 22
 • 28
 • 33
 • 42
Jackpot 1 16.109.300.000 vnđ

Thứ tư 15/08/2018- Kỳ quay thưởng #000322

 • 12
 • 24
 • 25
 • 33
 • 40
 • 44
Jackpot 0 14.830.700.000 vnđ

Chủ nhật 12/08/2018- Kỳ quay thưởng #000321

 • 05
 • 16
 • 17
 • 28
 • 31
 • 38
Jackpot 0 13.334.100.000 vnđ

Thứ sáu 10/08/2018- Kỳ quay thưởng #000320

 • 18
 • 22
 • 24
 • 29
 • 41
 • 45
Jackpot 1 31.813.300.000 vnđ

Thứ tư 08/08/2018- Kỳ quay thưởng #000319

 • 19
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 44
Jackpot 0 29.901.500.000 vnđ

Chủ nhật 05/08/2018- Kỳ quay thưởng #000318

 • 07
 • 10
 • 18
 • 31
 • 39
 • 43
Jackpot 0 27.963.500.000 vnđ

Thứ sáu 03/08/2018- Kỳ quay thưởng #000317

 • 03
 • 08
 • 10
 • 24
 • 27
 • 28
Jackpot 0 26.281.500.000 vnđ

Chủ nhật 29/07/2018- Kỳ quay thưởng #000316

 • 26
 • 31
 • 32
 • 37
 • 43
 • 45
Jackpot 0 22.925.400.000 vnđ

Thứ sáu 27/07/2018- Kỳ quay thưởng #000315

 • 02
 • 21
 • 32
 • 37
 • 38
 • 42
Jackpot 0 21.032.000.000 vnđ

Thứ tư 25/07/2018- Kỳ quay thưởng #000314

 • 09
 • 16
 • 18
 • 38
 • 41
 • 45
Jackpot 0 19.477.400.000 vnđ

Chủ nhật 22/07/2018- Kỳ quay thưởng #000313

 • 08
 • 09
 • 24
 • 27
 • 40
 • 45
Jackpot 0 17.791.800.000 vnđ

Thứ sáu 20/07/2018- Kỳ quay thưởng #000312

 • 13
 • 14
 • 16
 • 19
 • 20
 • 23
Jackpot 0 16.218.900.000 vnđ

Thứ tư 18/07/2018- Kỳ quay thưởng #000311

 • 08
 • 10
 • 14
 • 19
 • 26
 • 34
Jackpot 0 14.699.400.000 vnđ

Chủ nhật 15/07/2018- Kỳ quay thưởng #000310

 • 07
 • 15
 • 20
 • 29
 • 31
 • 38
Jackpot 0 13.380.900.000 vnđ

Thứ sáu 13/07/2018- Kỳ quay thưởng #000309

 • 03
 • 08
 • 09
 • 25
 • 27
 • 28
Jackpot 1 16.335.000.000 vnđ

Thứ tư 11/07/2018- Kỳ quay thưởng #000308

 • 12
 • 26
 • 28
 • 29
 • 39
 • 43
Jackpot 0 14.804.200.000 vnđ

Chủ nhật 08/07/2018- Kỳ quay thưởng #000307

 • 02
 • 07
 • 08
 • 10
 • 28
 • 44
Jackpot 0 13.398.700.000 vnđ

kqxs nha cai fun88