Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45


Chủ nhật 19/11/2017- Kỳ quay thưởng #000209

 • 14
 • 20
 • 30
 • 33
 • 41
 • 43
Jackpot 0 15.922.100.000 vnđ

Thứ sáu 17/11/2017- Kỳ quay thưởng #000208

 • 11
 • 13
 • 18
 • 19
 • 31
 • 45
Jackpot 0 13.915.200.000 vnđ

Thứ tư 15/11/2017- Kỳ quay thưởng #000207

 • 01
 • 09
 • 15
 • 27
 • 33
 • 43
Jackpot 1 20.031.500.000 vnđ

Chủ nhật 12/11/2017- Kỳ quay thưởng #000206

 • 22
 • 26
 • 37
 • 40
 • 42
 • 44
Jackpot 0 17.964.400.000 vnđ

Thứ sáu 10/11/2017- Kỳ quay thưởng #000205

 • 01
 • 04
 • 19
 • 21
 • 24
 • 35
Jackpot 0 16.076.300.000 vnđ

Thứ tư 08/11/2017- Kỳ quay thưởng #000204

 • 01
 • 18
 • 23
 • 24
 • 40
 • 41
Jackpot 0 14.042.900.000 vnđ

Chủ nhật 05/11/2017- Kỳ quay thưởng #000203

 • 03
 • 17
 • 38
 • 39
 • 41
 • 44
Jackpot 1 39.508.300.000 vnđ

Thứ sáu 03/11/2017- Kỳ quay thưởng #000202

 • 07
 • 17
 • 20
 • 22
 • 29
 • 44
Jackpot 0 33.963.700.000 vnđ

Thứ tư 01/11/2017- Kỳ quay thưởng #000201

 • 04
 • 12
 • 25
 • 39
 • 42
 • 44
Jackpot 0 28.523.600.000 vnđ

Chủ nhật 29/10/2017- Kỳ quay thưởng #000200

 • 01
 • 05
 • 28
 • 31
 • 44
 • 45
Jackpot 0 23.994.400.000 vnđ

Thứ sáu 27/10/2017- Kỳ quay thưởng #000199

 • 04
 • 10
 • 13
 • 21
 • 22
 • 38
Jackpot 0 21.223.100.000 vnđ

Thứ tư 25/10/2017- Kỳ quay thưởng #000198

 • 12
 • 17
 • 23
 • 25
 • 34
 • 38
Jackpot 0 18.660.800.000 vnđ

Chủ nhật 22/10/2017- Kỳ quay thưởng #000197

 • 08
 • 14
 • 16
 • 17
 • 31
 • 42
Jackpot 0 16.454.300.000 vnđ

Thứ sáu 20/10/2017- Kỳ quay thưởng #000196

 • 02
 • 18
 • 25
 • 33
 • 36
 • 42
Jackpot 0 14.044.100.000 vnđ

Thứ tư 18/10/2017- Kỳ quay thưởng #000195

 • 16
 • 24
 • 32
 • 36
 • 37
 • 40
Jackpot 1 49.725.500.000 vnđ

Chủ nhật 15/10/2017- Kỳ quay thưởng #000194

 • 02
 • 09
 • 14
 • 21
 • 35
 • 40
Jackpot 0 43.087.000.000 vnđ

Thứ sáu 13/10/2017- Kỳ quay thưởng #000193

 • 10
 • 13
 • 20
 • 21
 • 25
 • 36
Jackpot 0 36.463.500.000 vnđ

Thứ tư 11/10/2017- Kỳ quay thưởng #000192

 • 04
 • 11
 • 14
 • 15
 • 19
 • 26
Jackpot 0 30.674.900.000 vnđ

Chủ nhật 08/10/2017- Kỳ quay thưởng #000191

 • 08
 • 16
 • 24
 • 27
 • 35
 • 39
Jackpot 0 24.467.100.000 vnđ

Thứ sáu 06/10/2017- Kỳ quay thưởng #000190

 • 04
 • 06
 • 18
 • 20
 • 30
 • 45
Jackpot 0 22.039.400.000 vnđ

Thứ tư 04/10/2017- Kỳ quay thưởng #000189

 • 04
 • 05
 • 09
 • 19
 • 37
 • 44
Jackpot 0 19.277.200.000 vnđ

Chủ nhật 01/10/2017- Kỳ quay thưởng #000188

 • 08
 • 23
 • 27
 • 36
 • 37
 • 43
Jackpot 0 16.810.800.000 vnđ

Thứ sáu 29/09/2017- Kỳ quay thưởng #000187

 • 23
 • 28
 • 30
 • 35
 • 37
 • 42
Jackpot 0 14.386.300.000 vnđ

Thứ tư 27/09/2017- Kỳ quay thưởng #000186

 • 10
 • 19
 • 33
 • 34
 • 35
 • 45
Jackpot 1 112.128.000.000 vnđ

Chủ nhật 24/09/2017- Kỳ quay thưởng #000185

 • 04
 • 10
 • 11
 • 31
 • 36
 • 39
Jackpot 0 97.184.100.000 vnđ

Thứ sáu 22/09/2017- Kỳ quay thưởng #000184

 • 05
 • 16
 • 21
 • 31
 • 37
 • 41
Jackpot 0 85.794.900.000 vnđ

Thứ tư 20/09/2017- Kỳ quay thưởng #000183

 • 05
 • 07
 • 13
 • 17
 • 23
 • 33
Jackpot 0 76.017.600.000 vnđ

Chủ nhật 17/09/2017- Kỳ quay thưởng #000182

 • 06
 • 11
 • 15
 • 16
 • 37
 • 40
Jackpot 0 67.928.400.000 vnđ

Thứ sáu 15/09/2017- Kỳ quay thưởng #000181

 • 03
 • 24
 • 35
 • 37
 • 40
 • 43
Jackpot 0 59.876.900.000 vnđ

Thứ tư 13/09/2017- Kỳ quay thưởng #000180

 • 03
 • 08
 • 19
 • 35
 • 38
 • 40
Jackpot 0 52.375.800.000 vnđ