Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ ba 16/01/2018- Kỳ quay thưởng #000177

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5565 15.000.000
Giải Nhì 6289 6552 6.500.000
Giải Ba 6246 7159 6721 3.000.000
Giải KK 1 x565 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ bảy 13/01/2018- Kỳ quay thưởng #000176

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4422 15.000.000
Giải Nhì 3688 0220 6.500.000
Giải Ba 3785 4056 7986 3.000.000
Giải KK 1 x422 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ năm 11/01/2018- Kỳ quay thưởng #000175

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8465 15.000.000
Giải Nhì 6824 4368 6.500.000
Giải Ba 8858 8151 2895 3.000.000
Giải KK 1 x465 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ ba 09/01/2018- Kỳ quay thưởng #000174

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1841 15.000.000
Giải Nhì 5571 9728 6.500.000
Giải Ba 5401 0303 3401 3.000.000
Giải KK 1 x841 1.000.000
Giải KK 2 xx41 100.000

Thứ bảy 06/01/2018- Kỳ quay thưởng #000173

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5096 15.000.000
Giải Nhì 4005 8596 6.500.000
Giải Ba 7381 2446 4796 3.000.000
Giải KK 1 x096 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ năm 04/01/2018- Kỳ quay thưởng #000172

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1195 15.000.000
Giải Nhì 1216 2019 6.500.000
Giải Ba 2579 1217 3813 3.000.000
Giải KK 1 x195 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Thứ ba 02/01/2018- Kỳ quay thưởng #000171

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8104 15.000.000
Giải Nhì 4109 2029 6.500.000
Giải Ba 7315 1444 1585 3.000.000
Giải KK 1 x104 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ bảy 30/12/2017- Kỳ quay thưởng #000170

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1690 15.000.000
Giải Nhì 7267 2122 6.500.000
Giải Ba 8136 1361 3115 3.000.000
Giải KK 1 x690 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Thứ năm 28/12/2017- Kỳ quay thưởng #000169

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6138 15.000.000
Giải Nhì 0046 7830 6.500.000
Giải Ba 4565 5920 5518 3.000.000
Giải KK 1 x138 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ ba 26/12/2017- Kỳ quay thưởng #000168

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6051 15.000.000
Giải Nhì 2534 0906 6.500.000
Giải Ba 2965 2150 1254 3.000.000
Giải KK 1 x051 1.000.000
Giải KK 2 xx51 100.000

Thứ bảy 23/12/2017- Kỳ quay thưởng #000167

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2101 15.000.000
Giải Nhì 6645 1917 6.500.000
Giải Ba 3044 8141 5110 3.000.000
Giải KK 1 x101 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 21/12/2017- Kỳ quay thưởng #000166

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3279 15.000.000
Giải Nhì 8531 4302 6.500.000
Giải Ba 5069 5763 5539 3.000.000
Giải KK 1 x279 1.000.000
Giải KK 2 xx79 100.000

Thứ ba 19/12/2017- Kỳ quay thưởng #000165

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0166 15.000.000
Giải Nhì 1189 3718 6.500.000
Giải Ba 8217 1537 9539 3.000.000
Giải KK 1 x166 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ bảy 16/12/2017- Kỳ quay thưởng #000164

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2280 15.000.000
Giải Nhì 5172 2826 6.500.000
Giải Ba 0680 9473 8703 3.000.000
Giải KK 1 x280 1.000.000
Giải KK 2 xx80 100.000

Thứ năm 14/12/2017- Kỳ quay thưởng #000163

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6557 15.000.000
Giải Nhì 3455 5617 6.500.000
Giải Ba 7735 9803 0321 3.000.000
Giải KK 1 x557 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Thứ ba 12/12/2017- Kỳ quay thưởng #000162

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8586 15.000.000
Giải Nhì 9971 7689 6.500.000
Giải Ba 6157 4699 9393 3.000.000
Giải KK 1 x586 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Thứ bảy 09/12/2017- Kỳ quay thưởng #000161

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4687 15.000.000
Giải Nhì 5091 4466 6.500.000
Giải Ba 0239 6514 4450 3.000.000
Giải KK 1 x687 1.000.000
Giải KK 2 xx87 100.000

Thứ năm 07/12/2017- Kỳ quay thưởng #000160

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2926 15.000.000
Giải Nhì 6666 3530 6.500.000
Giải Ba 5380 0356 8264 3.000.000
Giải KK 1 x926 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ ba 05/12/2017- Kỳ quay thưởng #000159

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3095 15.000.000
Giải Nhì 2455 8708 6.500.000
Giải Ba 9081 7865 9911 3.000.000
Giải KK 1 x095 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Thứ bảy 02/12/2017- Kỳ quay thưởng #000158

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4738 15.000.000
Giải Nhì 7867 0009 6.500.000
Giải Ba 0945 3794 3310 3.000.000
Giải KK 1 x738 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ năm 30/11/2017- Kỳ quay thưởng #000157

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7270 15.000.000
Giải Nhì 2189 2697 6.500.000
Giải Ba 1117 5742 1172 3.000.000
Giải KK 1 x270 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ ba 28/11/2017- Kỳ quay thưởng #000156

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5190 15.000.000
Giải Nhì 1025 6328 6.500.000
Giải Ba 1319 0093 1585 3.000.000
Giải KK 1 x190 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Thứ bảy 25/11/2017- Kỳ quay thưởng #000155

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9356 15.000.000
Giải Nhì 3277 4813 6.500.000
Giải Ba 4466 5549 6466 3.000.000
Giải KK 1 x356 1.000.000
Giải KK 2 xx56 100.000

Thứ năm 23/11/2017- Kỳ quay thưởng #000154

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5591 15.000.000
Giải Nhì 3488 1947 6.500.000
Giải Ba 8676 3600 5640 3.000.000
Giải KK 1 x591 1.000.000
Giải KK 2 xx91 100.000

Thứ ba 21/11/2017- Kỳ quay thưởng #000153

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1692 15.000.000
Giải Nhì 4067 8186 6.500.000
Giải Ba 0897 6634 0414 3.000.000
Giải KK 1 x692 1.000.000
Giải KK 2 xx92 100.000

Thứ bảy 18/11/2017- Kỳ quay thưởng #000152

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3801 15.000.000
Giải Nhì 6392 5573 6.500.000
Giải Ba 1622 5155 2817 3.000.000
Giải KK 1 x801 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 16/11/2017- Kỳ quay thưởng #000151

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0534 15.000.000
Giải Nhì 6846 5279 6.500.000
Giải Ba 0163 6173 0605 3.000.000
Giải KK 1 x534 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ ba 14/11/2017- Kỳ quay thưởng #000150

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1830 15.000.000
Giải Nhì 1837 8176 6.500.000
Giải Ba 2765 0493 1633 3.000.000
Giải KK 1 x830 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 11/11/2017- Kỳ quay thưởng #000149

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0860 15.000.000
Giải Nhì 3397 5078 6.500.000
Giải Ba 5197 2774 2127 3.000.000
Giải KK 1 x860 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ năm 09/11/2017- Kỳ quay thưởng #000148

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4246 15.000.000
Giải Nhì 7227 4386 6.500.000
Giải Ba 4307 2130 0671 3.000.000
Giải KK 1 x246 1.000.000
Giải KK 2 xx46 100.000