Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

ca do bong da truc tuyen m88

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ ba 25/07/2017- Kỳ quay thưởng #000102

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7410 15.000.000
Giải Nhì 3977 3851 6.500.000
Giải Ba 5334 8386 5983 3.000.000
Giải KK 1 x410 1.000.000
Giải KK 2 xx10 100.000

Thứ bảy 22/07/2017- Kỳ quay thưởng #000101

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9557 15.000.000
Giải Nhì 9788 9237 6.500.000
Giải Ba 3215 4283 3524 3.000.000
Giải KK 1 x557 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Thứ năm 20/07/2017- Kỳ quay thưởng #000100

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9066 15.000.000
Giải Nhì 2975 2140 6.500.000
Giải Ba 9007 4033 9146 3.000.000
Giải KK 1 x066 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ ba 18/07/2017- Kỳ quay thưởng #00099

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6911 15.000.000
Giải Nhì 9507 9518 6.500.000
Giải Ba 8864 8176 5126 3.000.000
Giải KK 1 x911 1.000.000
Giải KK 2 xx11 100.000

Thứ bảy 15/07/2017- Kỳ quay thưởng #00098

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0229 15.000.000
Giải Nhì 2149 3466 6.500.000
Giải Ba 4457 4679 3570 3.000.000
Giải KK 1 x229 1.000.000
Giải KK 2 xx29 100.000

Thứ năm 13/07/2017- Kỳ quay thưởng #00097

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5611 15.000.000
Giải Nhì 0189 9498 6.500.000
Giải Ba 0808 6378 4984 3.000.000
Giải KK 1 x611 1.000.000
Giải KK 2 xx11 100.000

Thứ ba 11/07/2017- Kỳ quay thưởng #00096

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6940 15.000.000
Giải Nhì 4391 0676 6.500.000
Giải Ba 3283 5316 6706 3.000.000
Giải KK 1 x940 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ bảy 08/07/2017- Kỳ quay thưởng #00095

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7419 15.000.000
Giải Nhì 6906 5286 6.500.000
Giải Ba 5991 5991 7276 3.000.000
Giải KK 1 x419 1.000.000
Giải KK 2 xx19 100.000

Thứ năm 06/07/2017- Kỳ quay thưởng #00094

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2660 15.000.000
Giải Nhì 8433 6860 6.500.000
Giải Ba 3320 9012 7940 3.000.000
Giải KK 1 x660 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ ba 04/07/2017- Kỳ quay thưởng #00093

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5571 15.000.000
Giải Nhì 9171 7152 6.500.000
Giải Ba 7522 7332 8027 3.000.000
Giải KK 1 x571 1.000.000
Giải KK 2 xx71 100.000

Thứ bảy 01/07/2017- Kỳ quay thưởng #00092

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5525 15.000.000
Giải Nhì 6533 6433 6.500.000
Giải Ba 3393 7986 8531 3.000.000
Giải KK 1 x525 1.000.000
Giải KK 2 xx25 100.000

Thứ năm 29/06/2017- Kỳ quay thưởng #00091

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6623 15.000.000
Giải Nhì 5758 3812 6.500.000
Giải Ba 0639 9220 6427 3.000.000
Giải KK 1 x623 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ ba 27/06/2017- Kỳ quay thưởng #00090

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3955 15.000.000
Giải Nhì 1745 8704 6.500.000
Giải Ba 4905 2985 4234 3.000.000
Giải KK 1 x955 1.000.000
Giải KK 2 xx55 100.000

Thứ bảy 24/06/2017- Kỳ quay thưởng #00089

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9901 15.000.000
Giải Nhì 5079 6489 6.500.000
Giải Ba 4974 8917 0250 3.000.000
Giải KK 1 x901 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 22/06/2017- Kỳ quay thưởng #00088

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4099 15.000.000
Giải Nhì 8490 5514 6.500.000
Giải Ba 7227 4832 7053 3.000.000
Giải KK 1 x099 1.000.000
Giải KK 2 xx99 100.000

Thứ ba 20/06/2017- Kỳ quay thưởng #00087

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6008 15.000.000
Giải Nhì 1133 0965 6.500.000
Giải Ba 3774 9536 0805 3.000.000
Giải KK 1 x008 1.000.000
Giải KK 2 xx08 100.000

Thứ bảy 17/06/2017- Kỳ quay thưởng #00086

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1403 15.000.000
Giải Nhì 7296 5667 6.500.000
Giải Ba 6789 2064 9666 3.000.000
Giải KK 1 x403 1.000.000
Giải KK 2 xx03 100.000

Thứ năm 15/06/2017- Kỳ quay thưởng #00085

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9716 15.000.000
Giải Nhì 4099 1304 6.500.000
Giải Ba 4593 1339 0725 3.000.000
Giải KK 1 x716 1.000.000
Giải KK 2 xx16 100.000

Thứ ba 13/06/2017- Kỳ quay thưởng #00084

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9738 15.000.000
Giải Nhì 1698 6618 6.500.000
Giải Ba 9844 5957 9404 3.000.000
Giải KK 1 x738 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ bảy 10/06/2017- Kỳ quay thưởng #00083

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6870 15.000.000
Giải Nhì 1604 3081 6.500.000
Giải Ba 2786 4728 6301 3.000.000
Giải KK 1 x870 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ năm 08/06/2017- Kỳ quay thưởng #00082

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9818 15.000.000
Giải Nhì 5986 0209 6.500.000
Giải Ba 1597 5179 7119 3.000.000
Giải KK 1 x818 1.000.000
Giải KK 2 xx18 100.000

Thứ ba 06/06/2017- Kỳ quay thưởng #00081

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8386 15.000.000
Giải Nhì 1822 3840 6.500.000
Giải Ba 4302 8948 5677 3.000.000
Giải KK 1 x386 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Thứ bảy 03/06/2017- Kỳ quay thưởng #00080

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1797 15.000.000
Giải Nhì 7308 5964 6.500.000
Giải Ba 8231 6901 2086 3.000.000
Giải KK 1 x797 1.000.000
Giải KK 2 xx97 100.000

Thứ năm 01/06/2017- Kỳ quay thưởng #00079

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5148 15.000.000
Giải Nhì 7974 0779 6.500.000
Giải Ba 6136 1963 1260 3.000.000
Giải KK 1 x148 1.000.000
Giải KK 2 xx48 100.000

Thứ ba 30/05/2017- Kỳ quay thưởng #00078

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9723 15.000.000
Giải Nhì 4229 6625 6.500.000
Giải Ba 2632 3824 5251 3.000.000
Giải KK 1 x723 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ bảy 27/05/2017- Kỳ quay thưởng #00077

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5312 15.000.000
Giải Nhì 4431 7912 6.500.000
Giải Ba 5214 3936 0908 3.000.000
Giải KK 1 x312 1.000.000
Giải KK 2 xx12 100.000

Thứ năm 25/05/2017- Kỳ quay thưởng #00076

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4000 15.000.000
Giải Nhì 0986 8497 6.500.000
Giải Ba 8680 0490 6703 3.000.000
Giải KK 1 x000 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ ba 23/05/2017- Kỳ quay thưởng #00075

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6131 15.000.000
Giải Nhì 8551 1268 6.500.000
Giải Ba 8133 5127 2154 3.000.000
Giải KK 1 x131 1.000.000
Giải KK 2 xx31 100.000

Thứ bảy 20/05/2017- Kỳ quay thưởng #00074

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1462 15.000.000
Giải Nhì 3824 1737 6.500.000
Giải Ba 7723 3796 7493 3.000.000
Giải KK 1 x462 1.000.000
Giải KK 2 xx62 100.000

Thứ năm 18/05/2017- Kỳ quay thưởng #00073

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7064 15.000.000
Giải Nhì 1738 3898 6.500.000
Giải Ba 4119 7118 0826 3.000.000
Giải KK 1 x064 1.000.000
Giải KK 2 xx64 100.000
Ẩn quảng cáo
kqxs nha cai m88