Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ bảy 21/07/2018- Kỳ quay thưởng #000254

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5123 15.000.000
Giải Nhì 0157 5701 6.500.000
Giải Ba 9721 3529 0687 3.000.000
Giải KK 1 x123 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ năm 19/07/2018- Kỳ quay thưởng #000253

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2377 15.000.000
Giải Nhì 4694 5976 6.500.000
Giải Ba 7883 3498 2109 3.000.000
Giải KK 1 x377 1.000.000
Giải KK 2 xx77 100.000

Thứ ba 17/07/2018- Kỳ quay thưởng #000252

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9349 15.000.000
Giải Nhì 4766 5958 6.500.000
Giải Ba 0210 1274 0842 3.000.000
Giải KK 1 x349 1.000.000
Giải KK 2 xx49 100.000

Thứ bảy 14/07/2018- Kỳ quay thưởng #000251

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4822 15.000.000
Giải Nhì 9255 6938 6.500.000
Giải Ba 6147 3442 6875 3.000.000
Giải KK 1 x822 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ năm 12/07/2018- Kỳ quay thưởng #000250

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4342 15.000.000
Giải Nhì 8588 4737 6.500.000
Giải Ba 7708 3769 9997 3.000.000
Giải KK 1 x342 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ ba 10/07/2018- Kỳ quay thưởng #000249

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2407 15.000.000
Giải Nhì 1283 6059 6.500.000
Giải Ba 7882 4784 7138 3.000.000
Giải KK 1 x407 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ bảy 07/07/2018- Kỳ quay thưởng #000248

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1617 15.000.000
Giải Nhì 2429 0443 6.500.000
Giải Ba 8027 5679 4358 3.000.000
Giải KK 1 x617 1.000.000
Giải KK 2 xx17 100.000

Thứ năm 05/07/2018- Kỳ quay thưởng #000247

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3512 15.000.000
Giải Nhì 5949 5337 6.500.000
Giải Ba 2979 1580 0687 3.000.000
Giải KK 1 x512 1.000.000
Giải KK 2 xx12 100.000

Thứ ba 03/07/2018- Kỳ quay thưởng #000246

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0701 15.000.000
Giải Nhì 9628 4706 6.500.000
Giải Ba 1660 3659 8104 3.000.000
Giải KK 1 x701 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ bảy 30/06/2018- Kỳ quay thưởng #000245

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8301 15.000.000
Giải Nhì 3831 0081 6.500.000
Giải Ba 3659 6574 2405 3.000.000
Giải KK 1 x301 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 28/06/2018- Kỳ quay thưởng #000244

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0854 15.000.000
Giải Nhì 8554 4866 6.500.000
Giải Ba 6290 7882 9540 3.000.000
Giải KK 1 x854 1.000.000
Giải KK 2 xx54 100.000

Thứ bảy 23/06/2018- Kỳ quay thưởng #000243

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2404 15.000.000
Giải Nhì 4234 4717 6.500.000
Giải Ba 7392 1596 1364 3.000.000
Giải KK 1 x404 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ năm 21/06/2018- Kỳ quay thưởng #000242

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7357 15.000.000
Giải Nhì 2392 7076 6.500.000
Giải Ba 9973 2447 0077 3.000.000
Giải KK 1 x357 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Thứ ba 19/06/2018- Kỳ quay thưởng #000241

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7058 15.000.000
Giải Nhì 3141 7790 6.500.000
Giải Ba 9598 8261 3259 3.000.000
Giải KK 1 x058 1.000.000
Giải KK 2 xx58 100.000

Thứ bảy 16/06/2018- Kỳ quay thưởng #000240

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9640 15.000.000
Giải Nhì 7223 7083 6.500.000
Giải Ba 0266 9130 3122 3.000.000
Giải KK 1 x640 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ năm 14/06/2018- Kỳ quay thưởng #000239

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7155 15.000.000
Giải Nhì 5783 1095 6.500.000
Giải Ba 0434 5290 8727 3.000.000
Giải KK 1 x155 1.000.000
Giải KK 2 xx55 100.000

Thứ ba 12/06/2018- Kỳ quay thưởng #000238

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8400 15.000.000
Giải Nhì 6110 6337 6.500.000
Giải Ba 7968 5790 4143 3.000.000
Giải KK 1 x400 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ bảy 09/06/2018- Kỳ quay thưởng #000237

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0260 15.000.000
Giải Nhì 2250 3645 6.500.000
Giải Ba 7207 8056 5722 3.000.000
Giải KK 1 x260 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ năm 07/06/2018- Kỳ quay thưởng #000236

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6238 15.000.000
Giải Nhì 4619 3132 6.500.000
Giải Ba 4139 1882 7814 3.000.000
Giải KK 1 x238 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ ba 05/06/2018- Kỳ quay thưởng #000235

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4070 15.000.000
Giải Nhì 0203 5188 6.500.000
Giải Ba 0012 8176 1681 3.000.000
Giải KK 1 x070 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ bảy 02/06/2018- Kỳ quay thưởng #000234

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1742 15.000.000
Giải Nhì 9363 9525 6.500.000
Giải Ba 1006 6936 8573 3.000.000
Giải KK 1 x742 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ năm 31/05/2018- Kỳ quay thưởng #000233

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3100 15.000.000
Giải Nhì 5259 7373 6.500.000
Giải Ba 2853 1491 6213 3.000.000
Giải KK 1 x100 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ ba 29/05/2018- Kỳ quay thưởng #000232

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6074 15.000.000
Giải Nhì 0066 0066 6.500.000
Giải Ba 6318 6892 6892 3.000.000
Giải KK 1 x074 1.000.000
Giải KK 2 xx74 100.000

Thứ bảy 26/05/2018- Kỳ quay thưởng #000231

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6654 15.000.000
Giải Nhì 7904 6291 6.500.000
Giải Ba 2828 8484 6403 3.000.000
Giải KK 1 x654 1.000.000
Giải KK 2 xx54 100.000

Thứ năm 24/05/2018- Kỳ quay thưởng #000230

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3694 15.000.000
Giải Nhì 6978 6527 6.500.000
Giải Ba 2158 6743 5014 3.000.000
Giải KK 1 x694 1.000.000
Giải KK 2 xx94 100.000

Thứ ba 22/05/2018- Kỳ quay thưởng #000229

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1331 15.000.000
Giải Nhì 8466 8057 6.500.000
Giải Ba 1494 4374 2586 3.000.000
Giải KK 1 x331 1.000.000
Giải KK 2 xx31 100.000

Thứ bảy 19/05/2018- Kỳ quay thưởng #000228

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2142 15.000.000
Giải Nhì 1733 9766 6.500.000
Giải Ba 0911 0190 3434 3.000.000
Giải KK 1 x142 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ năm 17/05/2018- Kỳ quay thưởng #000227

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7452 15.000.000
Giải Nhì 6872 9228 6.500.000
Giải Ba 3445 5329 7464 3.000.000
Giải KK 1 x452 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ ba 15/05/2018- Kỳ quay thưởng #000226

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2130 15.000.000
Giải Nhì 6300 9201 6.500.000
Giải Ba 3109 4881 0000 3.000.000
Giải KK 1 x130 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 12/05/2018- Kỳ quay thưởng #000225

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6576 15.000.000
Giải Nhì 9518 7721 6.500.000
Giải Ba 5415 1096 5137 3.000.000
Giải KK 1 x576 1.000.000
Giải KK 2 xx76 100.000

kqxs nha cai fun88