Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ bảy 22/09/2018- Kỳ quay thưởng #000280

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8098 15.000.000
Giải Nhì 1619 0253 6.500.000
Giải Ba 4501 9048 7918 3.000.000
Giải KK 1 x098 1.000.000
Giải KK 2 xx98 100.000

Thứ ba 18/09/2018- Kỳ quay thưởng #000279

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1526 15.000.000
Giải Nhì 9543 5692 6.500.000
Giải Ba 1112 2417 7266 3.000.000
Giải KK 1 x526 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ bảy 15/09/2018- Kỳ quay thưởng #000278

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0465 15.000.000
Giải Nhì 4247 0188 6.500.000
Giải Ba 8162 3470 9876 3.000.000
Giải KK 1 x465 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ năm 13/09/2018- Kỳ quay thưởng #000277

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0242 15.000.000
Giải Nhì 3319 9745 6.500.000
Giải Ba 1833 7054 0918 3.000.000
Giải KK 1 x242 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ ba 11/09/2018- Kỳ quay thưởng #000276

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3203 15.000.000
Giải Nhì 8156 2136 6.500.000
Giải Ba 7420 7725 8909 3.000.000
Giải KK 1 x203 1.000.000
Giải KK 2 xx03 100.000

Thứ bảy 08/09/2018- Kỳ quay thưởng #000275

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8031 15.000.000
Giải Nhì 5337 8077 6.500.000
Giải Ba 2422 0465 7083 3.000.000
Giải KK 1 x031 1.000.000
Giải KK 2 xx31 100.000

Thứ năm 06/09/2018- Kỳ quay thưởng #000274

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4626 15.000.000
Giải Nhì 3128 1701 6.500.000
Giải Ba 5493 4616 4614 3.000.000
Giải KK 1 x626 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ ba 04/09/2018- Kỳ quay thưởng #000273

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5125 15.000.000
Giải Nhì 8093 0769 6.500.000
Giải Ba 3662 3309 1013 3.000.000
Giải KK 1 x125 1.000.000
Giải KK 2 xx25 100.000

Thứ bảy 01/09/2018- Kỳ quay thưởng #000272

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5452 15.000.000
Giải Nhì 1409 5094 6.500.000
Giải Ba 4081 6436 5440 3.000.000
Giải KK 1 x452 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ năm 30/08/2018- Kỳ quay thưởng #000271

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6265 15.000.000
Giải Nhì 9205 1852 6.500.000
Giải Ba 9266 4419 8208 3.000.000
Giải KK 1 x265 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ ba 28/08/2018- Kỳ quay thưởng #000270

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6093 15.000.000
Giải Nhì 7077 5779 6.500.000
Giải Ba 0804 2664 5803 3.000.000
Giải KK 1 x093 1.000.000
Giải KK 2 xx93 100.000

Thứ bảy 25/08/2018- Kỳ quay thưởng #000269

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3370 15.000.000
Giải Nhì 8376 2002 6.500.000
Giải Ba 6715 6722 9217 3.000.000
Giải KK 1 x370 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ năm 23/08/2018- Kỳ quay thưởng #000268

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4668 15.000.000
Giải Nhì 4629 6394 6.500.000
Giải Ba 2873 2693 4463 3.000.000
Giải KK 1 x668 1.000.000
Giải KK 2 xx68 100.000

Thứ ba 21/08/2018- Kỳ quay thưởng #000267

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8763 15.000.000
Giải Nhì 1551 7671 6.500.000
Giải Ba 9036 3710 2203 3.000.000
Giải KK 1 x763 1.000.000
Giải KK 2 xx63 100.000

Thứ bảy 18/08/2018- Kỳ quay thưởng #000266

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2521 15.000.000
Giải Nhì 9451 4231 6.500.000
Giải Ba 1367 4406 7613 3.000.000
Giải KK 1 x521 1.000.000
Giải KK 2 xx21 100.000

Thứ năm 16/08/2018- Kỳ quay thưởng #000265

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2969 15.000.000
Giải Nhì 4426 3050 6.500.000
Giải Ba 7239 3333 9390 3.000.000
Giải KK 1 x969 1.000.000
Giải KK 2 xx69 100.000

Thứ ba 14/08/2018- Kỳ quay thưởng #000264

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4007 15.000.000
Giải Nhì 5150 7993 6.500.000
Giải Ba 6409 5363 1595 3.000.000
Giải KK 1 x007 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ bảy 11/08/2018- Kỳ quay thưởng #000263

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1521 15.000.000
Giải Nhì 7998 5682 6.500.000
Giải Ba 1769 8782 9930 3.000.000
Giải KK 1 x521 1.000.000
Giải KK 2 xx21 100.000

Thứ năm 09/08/2018- Kỳ quay thưởng #000262

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5504 15.000.000
Giải Nhì 3819 5549 6.500.000
Giải Ba 7886 6610 8689 3.000.000
Giải KK 1 x504 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ ba 07/08/2018- Kỳ quay thưởng #000261

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2541 15.000.000
Giải Nhì 1674 8741 6.500.000
Giải Ba 7484 9817 4328 3.000.000
Giải KK 1 x541 1.000.000
Giải KK 2 xx41 100.000

Thứ bảy 04/08/2018- Kỳ quay thưởng #000260

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9368 15.000.000
Giải Nhì 5691 5976 6.500.000
Giải Ba 2665 5377 7553 3.000.000
Giải KK 1 x368 1.000.000
Giải KK 2 xx68 100.000

Thứ năm 02/08/2018- Kỳ quay thưởng #000259

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9795 15.000.000
Giải Nhì 0116 4357 6.500.000
Giải Ba 4117 5547 2293 3.000.000
Giải KK 1 x795 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Thứ ba 31/07/2018- Kỳ quay thưởng #000258

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9265 15.000.000
Giải Nhì 0497 0632 6.500.000
Giải Ba 1670 3422 8744 3.000.000
Giải KK 1 x265 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ bảy 28/07/2018- Kỳ quay thưởng #000257

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5658 15.000.000
Giải Nhì 2248 2188 6.500.000
Giải Ba 1192 5884 6422 3.000.000
Giải KK 1 x658 1.000.000
Giải KK 2 xx58 100.000

Thứ năm 26/07/2018- Kỳ quay thưởng #000256

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3777 15.000.000
Giải Nhì 4186 0749 6.500.000
Giải Ba 6802 8471 5023 3.000.000
Giải KK 1 x777 1.000.000
Giải KK 2 xx77 100.000

Thứ ba 24/07/2018- Kỳ quay thưởng #000255

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5332 15.000.000
Giải Nhì 0619 4454 6.500.000
Giải Ba 4272 7891 3781 3.000.000
Giải KK 1 x332 1.000.000
Giải KK 2 xx32 100.000

Thứ bảy 21/07/2018- Kỳ quay thưởng #000254

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5123 15.000.000
Giải Nhì 0157 5701 6.500.000
Giải Ba 9721 3529 0687 3.000.000
Giải KK 1 x123 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ năm 19/07/2018- Kỳ quay thưởng #000253

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2377 15.000.000
Giải Nhì 4694 5976 6.500.000
Giải Ba 7883 3498 2109 3.000.000
Giải KK 1 x377 1.000.000
Giải KK 2 xx77 100.000

Thứ ba 17/07/2018- Kỳ quay thưởng #000252

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9349 15.000.000
Giải Nhì 4766 5958 6.500.000
Giải Ba 0210 1274 0842 3.000.000
Giải KK 1 x349 1.000.000
Giải KK 2 xx49 100.000

Thứ bảy 14/07/2018- Kỳ quay thưởng #000251

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4822 15.000.000
Giải Nhì 9255 6938 6.500.000
Giải Ba 6147 3442 6875 3.000.000
Giải KK 1 x822 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

kqxs nha cai fun88