Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ bảy 18/11/2017- Kỳ quay thưởng #000152

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3801 15.000.000
Giải Nhì 6392 5573 6.500.000
Giải Ba 1622 5155 2817 3.000.000
Giải KK 1 x801 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 16/11/2017- Kỳ quay thưởng #000151

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0534 15.000.000
Giải Nhì 6846 5279 6.500.000
Giải Ba 0163 6173 0605 3.000.000
Giải KK 1 x534 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ ba 14/11/2017- Kỳ quay thưởng #000150

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1830 15.000.000
Giải Nhì 1837 8176 6.500.000
Giải Ba 2765 0493 1633 3.000.000
Giải KK 1 x830 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 11/11/2017- Kỳ quay thưởng #000149

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0860 15.000.000
Giải Nhì 3397 5078 6.500.000
Giải Ba 5197 2774 2127 3.000.000
Giải KK 1 x860 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ năm 09/11/2017- Kỳ quay thưởng #000148

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4246 15.000.000
Giải Nhì 7227 4386 6.500.000
Giải Ba 4307 2130 0671 3.000.000
Giải KK 1 x246 1.000.000
Giải KK 2 xx46 100.000

Thứ ba 07/11/2017- Kỳ quay thưởng #000147

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5050 15.000.000
Giải Nhì 4497 5191 6.500.000
Giải Ba 3166 4255 4985 3.000.000
Giải KK 1 x050 1.000.000
Giải KK 2 xx50 100.000

Thứ bảy 04/11/2017- Kỳ quay thưởng #000146

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0753 15.000.000
Giải Nhì 8638 6941 6.500.000
Giải Ba 2059 9126 2577 3.000.000
Giải KK 1 x753 1.000.000
Giải KK 2 xx53 100.000

Thứ năm 02/11/2017- Kỳ quay thưởng #000145

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1389 15.000.000
Giải Nhì 3545 1001 6.500.000
Giải Ba 1493 9420 9420 3.000.000
Giải KK 1 x389 1.000.000
Giải KK 2 xx89 100.000

Thứ ba 31/10/2017- Kỳ quay thưởng #000144

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3949 15.000.000
Giải Nhì 1776 8621 6.500.000
Giải Ba 2816 4116 7826 3.000.000
Giải KK 1 x949 1.000.000
Giải KK 2 xx49 100.000

Thứ bảy 28/10/2017- Kỳ quay thưởng #000143

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9364 15.000.000
Giải Nhì 6994 9725 6.500.000
Giải Ba 3533 0599 7347 3.000.000
Giải KK 1 x364 1.000.000
Giải KK 2 xx64 100.000

Thứ năm 26/10/2017- Kỳ quay thưởng #000142

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5873 15.000.000
Giải Nhì 1664 4400 6.500.000
Giải Ba 6119 8755 6012 3.000.000
Giải KK 1 x873 1.000.000
Giải KK 2 xx73 100.000

Thứ ba 24/10/2017- Kỳ quay thưởng #000141

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8840 15.000.000
Giải Nhì 4955 1874 6.500.000
Giải Ba 2001 9557 9436 3.000.000
Giải KK 1 x840 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ bảy 21/10/2017- Kỳ quay thưởng #000140

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2600 15.000.000
Giải Nhì 6000 6080 6.500.000
Giải Ba 2126 5467 8809 3.000.000
Giải KK 1 x600 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ năm 19/10/2017- Kỳ quay thưởng #000139

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1534 15.000.000
Giải Nhì 0565 3861 6.500.000
Giải Ba 8307 1993 8260 3.000.000
Giải KK 1 x534 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ ba 17/10/2017- Kỳ quay thưởng #000138

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0452 15.000.000
Giải Nhì 2640 8265 6.500.000
Giải Ba 5738 9128 4519 3.000.000
Giải KK 1 x452 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ bảy 14/10/2017- Kỳ quay thưởng #000137

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2988 15.000.000
Giải Nhì 3732 8896 6.500.000
Giải Ba 3385 0149 4445 3.000.000
Giải KK 1 x988 1.000.000
Giải KK 2 xx88 100.000

Thứ năm 12/10/2017- Kỳ quay thưởng #000136

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5745 15.000.000
Giải Nhì 4942 2318 6.500.000
Giải Ba 5862 7796 5030 3.000.000
Giải KK 1 x745 1.000.000
Giải KK 2 xx45 100.000

Thứ ba 10/10/2017- Kỳ quay thưởng #000135

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1440 15.000.000
Giải Nhì 3071 4712 6.500.000
Giải Ba 9403 4959 9080 3.000.000
Giải KK 1 x440 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ bảy 07/10/2017- Kỳ quay thưởng #000134

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6813 15.000.000
Giải Nhì 5945 0346 6.500.000
Giải Ba 8456 4016 0219 3.000.000
Giải KK 1 x813 1.000.000
Giải KK 2 xx13 100.000

Thứ năm 05/10/2017- Kỳ quay thưởng #000133

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4012 15.000.000
Giải Nhì 0398 8827 6.500.000
Giải Ba 8647 2765 0120 3.000.000
Giải KK 1 x012 1.000.000
Giải KK 2 xx12 100.000

Thứ ba 03/10/2017- Kỳ quay thưởng #000132

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0560 15.000.000
Giải Nhì 5988 2938 6.500.000
Giải Ba 4695 1904 5143 3.000.000
Giải KK 1 x560 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ bảy 30/09/2017- Kỳ quay thưởng #000131

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8253 15.000.000
Giải Nhì 6154 0423 6.500.000
Giải Ba 5827 9465 5336 3.000.000
Giải KK 1 x253 1.000.000
Giải KK 2 xx53 100.000

Thứ năm 28/09/2017- Kỳ quay thưởng #000130

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4385 15.000.000
Giải Nhì 8184 3595 6.500.000
Giải Ba 6173 8348 8795 3.000.000
Giải KK 1 x385 1.000.000
Giải KK 2 xx85 100.000

Thứ ba 26/09/2017- Kỳ quay thưởng #000129

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6200 15.000.000
Giải Nhì 9607 0078 6.500.000
Giải Ba 1576 6898 3102 3.000.000
Giải KK 1 x200 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ bảy 23/09/2017- Kỳ quay thưởng #000128

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6226 15.000.000
Giải Nhì 0367 5660 6.500.000
Giải Ba 4415 0194 8381 3.000.000
Giải KK 1 x226 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ năm 21/09/2017- Kỳ quay thưởng #000127

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1089 15.000.000
Giải Nhì 0394 3870 6.500.000
Giải Ba 0479 5789 9483 3.000.000
Giải KK 1 x089 1.000.000
Giải KK 2 xx89 100.000

Thứ ba 19/09/2017- Kỳ quay thưởng #000126

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4350 15.000.000
Giải Nhì 8034 5967 6.500.000
Giải Ba 8723 2522 1006 3.000.000
Giải KK 1 x350 1.000.000
Giải KK 2 xx50 100.000

Thứ bảy 16/09/2017- Kỳ quay thưởng #000125

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9909 15.000.000
Giải Nhì 3894 0360 6.500.000
Giải Ba 5305 8727 6491 3.000.000
Giải KK 1 x909 1.000.000
Giải KK 2 xx09 100.000

Thứ năm 14/09/2017- Kỳ quay thưởng #000124

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0405 15.000.000
Giải Nhì 0175 3083 6.500.000
Giải Ba 5461 7522 0073 3.000.000
Giải KK 1 x405 1.000.000
Giải KK 2 xx05 100.000

Thứ ba 12/09/2017- Kỳ quay thưởng #000123

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9036 15.000.000
Giải Nhì 0297 3401 6.500.000
Giải Ba 7708 0425 4015 3.000.000
Giải KK 1 x036 1.000.000
Giải KK 2 xx36 100.000