Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ bảy 19/05/2018- Kỳ quay thưởng #000228

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2142 15.000.000
Giải Nhì 1733 9766 6.500.000
Giải Ba 0911 0190 3434 3.000.000
Giải KK 1 x142 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ năm 17/05/2018- Kỳ quay thưởng #000227

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7452 15.000.000
Giải Nhì 6872 9228 6.500.000
Giải Ba 3445 5329 7464 3.000.000
Giải KK 1 x452 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ ba 15/05/2018- Kỳ quay thưởng #000226

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2130 15.000.000
Giải Nhì 6300 9201 6.500.000
Giải Ba 3109 4881 0000 3.000.000
Giải KK 1 x130 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 12/05/2018- Kỳ quay thưởng #000225

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6576 15.000.000
Giải Nhì 9518 7721 6.500.000
Giải Ba 5415 1096 5137 3.000.000
Giải KK 1 x576 1.000.000
Giải KK 2 xx76 100.000

Thứ năm 10/05/2018- Kỳ quay thưởng #000224

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1526 15.000.000
Giải Nhì 6486 2689 6.500.000
Giải Ba 5179 0781 8264 3.000.000
Giải KK 1 x526 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ ba 08/05/2018- Kỳ quay thưởng #000223

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5406 15.000.000
Giải Nhì 3331 8488 6.500.000
Giải Ba 8489 3437 2770 3.000.000
Giải KK 1 x406 1.000.000
Giải KK 2 xx06 100.000

Thứ bảy 05/05/2018- Kỳ quay thưởng #000222

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7443 15.000.000
Giải Nhì 5141 8792 6.500.000
Giải Ba 7868 8339 4426 3.000.000
Giải KK 1 x443 1.000.000
Giải KK 2 xx43 100.000

Thứ năm 03/05/2018- Kỳ quay thưởng #000221

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4554 15.000.000
Giải Nhì 0327 9402 6.500.000
Giải Ba 0422 8418 7404 3.000.000
Giải KK 1 x554 1.000.000
Giải KK 2 xx54 100.000

Thứ ba 01/05/2018- Kỳ quay thưởng #000220

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5849 15.000.000
Giải Nhì 0091 0601 6.500.000
Giải Ba 5931 6382 8503 3.000.000
Giải KK 1 x849 1.000.000
Giải KK 2 xx49 100.000

Thứ bảy 28/04/2018- Kỳ quay thưởng #000219

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2498 15.000.000
Giải Nhì 3237 2799 6.500.000
Giải Ba 2086 1886 1834 3.000.000
Giải KK 1 x498 1.000.000
Giải KK 2 xx98 100.000

Thứ năm 26/04/2018- Kỳ quay thưởng #000218

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9528 15.000.000
Giải Nhì 6866 0293 6.500.000
Giải Ba 9622 0470 6705 3.000.000
Giải KK 1 x528 1.000.000
Giải KK 2 xx28 100.000

Thứ ba 24/04/2018- Kỳ quay thưởng #000217

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6254 15.000.000
Giải Nhì 6254 8202 6.500.000
Giải Ba 6734 6319 3929 3.000.000
Giải KK 1 x254 1.000.000
Giải KK 2 xx54 100.000

Thứ bảy 21/04/2018- Kỳ quay thưởng #000216

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9904 15.000.000
Giải Nhì 0399 2626 6.500.000
Giải Ba 3055 2121 9942 3.000.000
Giải KK 1 x904 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ ba 17/04/2018- Kỳ quay thưởng #000215

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1122 15.000.000
Giải Nhì 4851 1787 6.500.000
Giải Ba 3706 7809 4919 3.000.000
Giải KK 1 x122 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ bảy 14/04/2018- Kỳ quay thưởng #000214

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1085 15.000.000
Giải Nhì 6310 8060 6.500.000
Giải Ba 2917 6622 6622 3.000.000
Giải KK 1 x085 1.000.000
Giải KK 2 xx85 100.000

Thứ năm 12/04/2018- Kỳ quay thưởng #000213

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2127 15.000.000
Giải Nhì 7267 1651 6.500.000
Giải Ba 2188 5708 3069 3.000.000
Giải KK 1 x127 1.000.000
Giải KK 2 xx27 100.000

Thứ ba 10/04/2018- Kỳ quay thưởng #000212

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5384 15.000.000
Giải Nhì 8049 5805 6.500.000
Giải Ba 0326 6032 1573 3.000.000
Giải KK 1 x384 1.000.000
Giải KK 2 xx84 100.000

Thứ bảy 07/04/2018- Kỳ quay thưởng #000211

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4771 15.000.000
Giải Nhì 2261 0503 6.500.000
Giải Ba 0261 3856 9351 3.000.000
Giải KK 1 x771 1.000.000
Giải KK 2 xx71 100.000

Thứ năm 05/04/2018- Kỳ quay thưởng #000210

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5078 15.000.000
Giải Nhì 0669 8508 6.500.000
Giải Ba 2809 5265 2853 3.000.000
Giải KK 1 x078 1.000.000
Giải KK 2 xx78 100.000

Thứ ba 03/04/2018- Kỳ quay thưởng #000209

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9216 15.000.000
Giải Nhì 1732 8676 6.500.000
Giải Ba 0390 4631 1293 3.000.000
Giải KK 1 x216 1.000.000
Giải KK 2 xx16 100.000

Thứ bảy 31/03/2018- Kỳ quay thưởng #000208

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4085 15.000.000
Giải Nhì 4517 9286 6.500.000
Giải Ba 5822 4456 6238 3.000.000
Giải KK 1 x085 1.000.000
Giải KK 2 xx85 100.000

Thứ năm 29/03/2018- Kỳ quay thưởng #000207

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6040 15.000.000
Giải Nhì 2192 7078 6.500.000
Giải Ba 7167 9960 9960 3.000.000
Giải KK 1 x040 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ ba 27/03/2018- Kỳ quay thưởng #000206

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5752 15.000.000
Giải Nhì 8752 8716 6.500.000
Giải Ba 8399 5267 6127 3.000.000
Giải KK 1 x752 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ bảy 24/03/2018- Kỳ quay thưởng #000205

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3252 15.000.000
Giải Nhì 0600 1901 6.500.000
Giải Ba 1122 8254 4227 3.000.000
Giải KK 1 x252 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ năm 22/03/2018- Kỳ quay thưởng #000204

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6699 15.000.000
Giải Nhì 1008 1263 6.500.000
Giải Ba 7156 6593 0639 3.000.000
Giải KK 1 x699 1.000.000
Giải KK 2 xx99 100.000

Thứ ba 20/03/2018- Kỳ quay thưởng #000203

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9756 15.000.000
Giải Nhì 2770 2396 6.500.000
Giải Ba 5006 0629 2838 3.000.000
Giải KK 1 x756 1.000.000
Giải KK 2 xx56 100.000

Thứ bảy 17/03/2018- Kỳ quay thưởng #000202

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3166 15.000.000
Giải Nhì 1015 7394 6.500.000
Giải Ba 8974 0307 9801 3.000.000
Giải KK 1 x166 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ năm 15/03/2018- Kỳ quay thưởng #000201

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4172 15.000.000
Giải Nhì 3711 1881 6.500.000
Giải Ba 5854 4547 7318 3.000.000
Giải KK 1 x172 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ ba 13/03/2018- Kỳ quay thưởng #000200

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3969 15.000.000
Giải Nhì 1671 2921 6.500.000
Giải Ba 0299 8550 1768 3.000.000
Giải KK 1 x969 1.000.000
Giải KK 2 xx69 100.000

Thứ bảy 10/03/2018- Kỳ quay thưởng #000199

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0553 15.000.000
Giải Nhì 5219 9867 6.500.000
Giải Ba 8441 1199 4701 3.000.000
Giải KK 1 x553 1.000.000
Giải KK 2 xx53 100.000

kqxs nha cai fun88