Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ ba 19/09/2017- Kỳ quay thưởng #000126

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4350 15.000.000
Giải Nhì 8034 5967 6.500.000
Giải Ba 8723 2522 1006 3.000.000
Giải KK 1 x350 1.000.000
Giải KK 2 xx50 100.000

Thứ bảy 16/09/2017- Kỳ quay thưởng #000125

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9909 15.000.000
Giải Nhì 3894 0360 6.500.000
Giải Ba 5305 8727 6491 3.000.000
Giải KK 1 x909 1.000.000
Giải KK 2 xx09 100.000

Thứ năm 14/09/2017- Kỳ quay thưởng #000124

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0405 15.000.000
Giải Nhì 0175 3083 6.500.000
Giải Ba 5461 7522 0073 3.000.000
Giải KK 1 x405 1.000.000
Giải KK 2 xx05 100.000

Thứ ba 12/09/2017- Kỳ quay thưởng #000123

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9036 15.000.000
Giải Nhì 0297 3401 6.500.000
Giải Ba 7708 0425 4015 3.000.000
Giải KK 1 x036 1.000.000
Giải KK 2 xx36 100.000

Thứ bảy 09/09/2017- Kỳ quay thưởng #000122

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0671 15.000.000
Giải Nhì 7201 1882 6.500.000
Giải Ba 7060 5759 3245 3.000.000
Giải KK 1 x671 1.000.000
Giải KK 2 xx71 100.000

Thứ năm 07/09/2017- Kỳ quay thưởng #000121

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2972 15.000.000
Giải Nhì 8184 7900 6.500.000
Giải Ba 2585 4974 7425 3.000.000
Giải KK 1 x972 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ ba 05/09/2017- Kỳ quay thưởng #000120

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9504 15.000.000
Giải Nhì 1504 0997 6.500.000
Giải Ba 8157 2096 2409 3.000.000
Giải KK 1 x504 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ bảy 02/09/2017- Kỳ quay thưởng #000119

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6830 15.000.000
Giải Nhì 0886 0466 6.500.000
Giải Ba 6825 0022 4616 3.000.000
Giải KK 1 x830 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ năm 31/08/2017- Kỳ quay thưởng #000118

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2787 15.000.000
Giải Nhì 4555 3559 6.500.000
Giải Ba 5295 8449 4309 3.000.000
Giải KK 1 x787 1.000.000
Giải KK 2 xx87 100.000

Thứ ba 29/08/2017- Kỳ quay thưởng #000117

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0850 15.000.000
Giải Nhì 1600 1058 6.500.000
Giải Ba 0025 6310 8368 3.000.000
Giải KK 1 x850 1.000.000
Giải KK 2 xx50 100.000

Thứ bảy 26/08/2017- Kỳ quay thưởng #000116

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7172 15.000.000
Giải Nhì 2655 4350 6.500.000
Giải Ba 5624 9139 0145 3.000.000
Giải KK 1 x172 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ năm 24/08/2017- Kỳ quay thưởng #000115

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3351 15.000.000
Giải Nhì 7373 5139 6.500.000
Giải Ba 0250 5484 7275 3.000.000
Giải KK 1 x351 1.000.000
Giải KK 2 xx51 100.000

Thứ ba 22/08/2017- Kỳ quay thưởng #000114

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0554 15.000.000
Giải Nhì 6395 3322 6.500.000
Giải Ba 9755 5966 6705 3.000.000
Giải KK 1 x554 1.000.000
Giải KK 2 xx54 100.000

Thứ bảy 19/08/2017- Kỳ quay thưởng #000113

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1039 15.000.000
Giải Nhì 0342 8335 6.500.000
Giải Ba 0952 9409 4053 3.000.000
Giải KK 1 x039 1.000.000
Giải KK 2 xx39 100.000

Thứ năm 17/08/2017- Kỳ quay thưởng #000112

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0237 15.000.000
Giải Nhì 1288 1115 6.500.000
Giải Ba 1812 4625 8269 3.000.000
Giải KK 1 x237 1.000.000
Giải KK 2 xx37 100.000

Thứ ba 15/08/2017- Kỳ quay thưởng #000111

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5258 15.000.000
Giải Nhì 6808 3187 6.500.000
Giải Ba 7859 6315 8764 3.000.000
Giải KK 1 x258 1.000.000
Giải KK 2 xx58 100.000

Thứ bảy 12/08/2017- Kỳ quay thưởng #000110

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1276 15.000.000
Giải Nhì 4275 8796 6.500.000
Giải Ba 6345 6864 1755 3.000.000
Giải KK 1 x276 1.000.000
Giải KK 2 xx76 100.000

Thứ năm 10/08/2017- Kỳ quay thưởng #000109

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5557 15.000.000
Giải Nhì 8430 5443 6.500.000
Giải Ba 0687 0911 3572 3.000.000
Giải KK 1 x557 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Thứ ba 08/08/2017- Kỳ quay thưởng #000108

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4421 15.000.000
Giải Nhì 6320 3547 6.500.000
Giải Ba 4285 8142 2135 3.000.000
Giải KK 1 x421 1.000.000
Giải KK 2 xx21 100.000

Thứ bảy 05/08/2017- Kỳ quay thưởng #000107

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7003 15.000.000
Giải Nhì 2754 5849 6.500.000
Giải Ba 5192 3280 3566 3.000.000
Giải KK 1 x003 1.000.000
Giải KK 2 xx03 100.000

Thứ năm 03/08/2017- Kỳ quay thưởng #000106

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2164 15.000.000
Giải Nhì 1009 8917 6.500.000
Giải Ba 5020 0788 2462 3.000.000
Giải KK 1 x164 1.000.000
Giải KK 2 xx64 100.000

Thứ ba 01/08/2017- Kỳ quay thưởng #000105

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1242 15.000.000
Giải Nhì 2156 1319 6.500.000
Giải Ba 6447 1952 1489 3.000.000
Giải KK 1 x242 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ bảy 29/07/2017- Kỳ quay thưởng #000104

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5927 15.000.000
Giải Nhì 7897 5060 6.500.000
Giải Ba 2251 1727 6543 3.000.000
Giải KK 1 x927 1.000.000
Giải KK 2 xx27 100.000

Thứ năm 27/07/2017- Kỳ quay thưởng #000103

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6696 15.000.000
Giải Nhì 1087 5706 6.500.000
Giải Ba 2727 6818 5908 3.000.000
Giải KK 1 x696 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ ba 25/07/2017- Kỳ quay thưởng #000102

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7410 15.000.000
Giải Nhì 3977 3851 6.500.000
Giải Ba 5334 8386 5983 3.000.000
Giải KK 1 x410 1.000.000
Giải KK 2 xx10 100.000

Thứ bảy 22/07/2017- Kỳ quay thưởng #000101

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9557 15.000.000
Giải Nhì 9788 9237 6.500.000
Giải Ba 3215 4283 3524 3.000.000
Giải KK 1 x557 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Thứ năm 20/07/2017- Kỳ quay thưởng #000100

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9066 15.000.000
Giải Nhì 2975 2140 6.500.000
Giải Ba 9007 4033 9146 3.000.000
Giải KK 1 x066 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ ba 18/07/2017- Kỳ quay thưởng #00099

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6911 15.000.000
Giải Nhì 9507 9518 6.500.000
Giải Ba 8864 8176 5126 3.000.000
Giải KK 1 x911 1.000.000
Giải KK 2 xx11 100.000

Thứ bảy 15/07/2017- Kỳ quay thưởng #00098

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0229 15.000.000
Giải Nhì 2149 3466 6.500.000
Giải Ba 4457 4679 3570 3.000.000
Giải KK 1 x229 1.000.000
Giải KK 2 xx29 100.000

Thứ năm 13/07/2017- Kỳ quay thưởng #00097

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5611 15.000.000
Giải Nhì 0189 9498 6.500.000
Giải Ba 0808 6378 4984 3.000.000
Giải KK 1 x611 1.000.000
Giải KK 2 xx11 100.000