Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ ba 20/03/2018- Kỳ quay thưởng #000203

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9756 15.000.000
Giải Nhì 2770 2396 6.500.000
Giải Ba 5006 0629 2838 3.000.000
Giải KK 1 x756 1.000.000
Giải KK 2 xx56 100.000

Thứ bảy 17/03/2018- Kỳ quay thưởng #000202

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3166 15.000.000
Giải Nhì 1015 7394 6.500.000
Giải Ba 8974 0307 9801 3.000.000
Giải KK 1 x166 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ năm 15/03/2018- Kỳ quay thưởng #000201

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4172 15.000.000
Giải Nhì 3711 1881 6.500.000
Giải Ba 5854 4547 7318 3.000.000
Giải KK 1 x172 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ ba 13/03/2018- Kỳ quay thưởng #000200

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3969 15.000.000
Giải Nhì 1671 2921 6.500.000
Giải Ba 0299 8550 1768 3.000.000
Giải KK 1 x969 1.000.000
Giải KK 2 xx69 100.000

Thứ bảy 10/03/2018- Kỳ quay thưởng #000199

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0553 15.000.000
Giải Nhì 5219 9867 6.500.000
Giải Ba 8441 1199 4701 3.000.000
Giải KK 1 x553 1.000.000
Giải KK 2 xx53 100.000

Thứ năm 08/03/2018- Kỳ quay thưởng #000198

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0430 15.000.000
Giải Nhì 1717 0130 6.500.000
Giải Ba 4897 4534 5664 3.000.000
Giải KK 1 x430 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ ba 06/03/2018- Kỳ quay thưởng #000197

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4696 15.000.000
Giải Nhì 6763 6483 6.500.000
Giải Ba 9236 8461 3355 3.000.000
Giải KK 1 x696 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ bảy 03/03/2018- Kỳ quay thưởng #000196

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6854 15.000.000
Giải Nhì 2110 7593 6.500.000
Giải Ba 7419 2263 6746 3.000.000
Giải KK 1 x854 1.000.000
Giải KK 2 xx54 100.000

Thứ năm 01/03/2018- Kỳ quay thưởng #000195

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2909 15.000.000
Giải Nhì 3931 2983 6.500.000
Giải Ba 3991 0267 6184 3.000.000
Giải KK 1 x909 1.000.000
Giải KK 2 xx09 100.000

Thứ ba 27/02/2018- Kỳ quay thưởng #000194

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4560 15.000.000
Giải Nhì 2804 9426 6.500.000
Giải Ba 0840 8136 5199 3.000.000
Giải KK 1 x560 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ bảy 24/02/2018- Kỳ quay thưởng #000193

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2027 15.000.000
Giải Nhì 3461 3666 6.500.000
Giải Ba 5962 7037 1374 3.000.000
Giải KK 1 x027 1.000.000
Giải KK 2 xx27 100.000

Thứ năm 22/02/2018- Kỳ quay thưởng #000192

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0968 15.000.000
Giải Nhì 2263 5130 6.500.000
Giải Ba 7055 5606 1902 3.000.000
Giải KK 1 x968 1.000.000
Giải KK 2 xx68 100.000

Thứ ba 20/02/2018- Kỳ quay thưởng #000191

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1428 15.000.000
Giải Nhì 2182 9912 6.500.000
Giải Ba 3348 9552 6585 3.000.000
Giải KK 1 x428 1.000.000
Giải KK 2 xx28 100.000

Thứ bảy 17/02/2018- Kỳ quay thưởng #000190

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7990 15.000.000
Giải Nhì 0921 0255 6.500.000
Giải Ba 8174 7088 0385 3.000.000
Giải KK 1 x990 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Thứ ba 13/02/2018- Kỳ quay thưởng #000189

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6807 15.000.000
Giải Nhì 0729 7332 6.500.000
Giải Ba 5453 3370 2908 3.000.000
Giải KK 1 x807 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ bảy 10/02/2018- Kỳ quay thưởng #000188

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4972 15.000.000
Giải Nhì 6265 8674 6.500.000
Giải Ba 4147 7617 5156 3.000.000
Giải KK 1 x972 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ năm 08/02/2018- Kỳ quay thưởng #000187

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1640 15.000.000
Giải Nhì 7352 0254 6.500.000
Giải Ba 6837 2569 7689 3.000.000
Giải KK 1 x640 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ ba 06/02/2018- Kỳ quay thưởng #000186

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5393 15.000.000
Giải Nhì 1134 1127 6.500.000
Giải Ba 7003 9837 3018 3.000.000
Giải KK 1 x393 1.000.000
Giải KK 2 xx93 100.000

Thứ bảy 03/02/2018- Kỳ quay thưởng #000185

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7407 15.000.000
Giải Nhì 5153 7080 6.500.000
Giải Ba 4547 2705 4858 3.000.000
Giải KK 1 x407 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ năm 01/02/2018- Kỳ quay thưởng #000184

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1667 15.000.000
Giải Nhì 2517 9281 6.500.000
Giải Ba 6777 1162 9517 3.000.000
Giải KK 1 x667 1.000.000
Giải KK 2 xx67 100.000

Thứ ba 30/01/2018- Kỳ quay thưởng #000183

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2317 15.000.000
Giải Nhì 2793 8660 6.500.000
Giải Ba 4440 6303 6304 3.000.000
Giải KK 1 x317 1.000.000
Giải KK 2 xx17 100.000

Thứ bảy 27/01/2018- Kỳ quay thưởng #000182

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1172 15.000.000
Giải Nhì 7756 9041 6.500.000
Giải Ba 0747 9124 9681 3.000.000
Giải KK 1 x172 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ năm 25/01/2018- Kỳ quay thưởng #000181

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1716 15.000.000
Giải Nhì 7783 6242 6.500.000
Giải Ba 8136 7618 9317 3.000.000
Giải KK 1 x716 1.000.000
Giải KK 2 xx16 100.000

Thứ ba 23/01/2018- Kỳ quay thưởng #000180

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3434 15.000.000
Giải Nhì 8132 8540 6.500.000
Giải Ba 9607 9543 7367 3.000.000
Giải KK 1 x434 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ bảy 20/01/2018- Kỳ quay thưởng #000179

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8383 15.000.000
Giải Nhì 6026 6840 6.500.000
Giải Ba 9828 6426 6542 3.000.000
Giải KK 1 x383 1.000.000
Giải KK 2 xx83 100.000

Thứ năm 18/01/2018- Kỳ quay thưởng #000178

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6843 15.000.000
Giải Nhì 0967 8095 6.500.000
Giải Ba 2369 9715 8429 3.000.000
Giải KK 1 x843 1.000.000
Giải KK 2 xx43 100.000

Thứ ba 16/01/2018- Kỳ quay thưởng #000177

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5565 15.000.000
Giải Nhì 6289 6552 6.500.000
Giải Ba 6246 7159 6721 3.000.000
Giải KK 1 x565 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ bảy 13/01/2018- Kỳ quay thưởng #000176

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4422 15.000.000
Giải Nhì 3688 0220 6.500.000
Giải Ba 3785 4056 7986 3.000.000
Giải KK 1 x422 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ năm 11/01/2018- Kỳ quay thưởng #000175

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8465 15.000.000
Giải Nhì 6824 4368 6.500.000
Giải Ba 8858 8151 2895 3.000.000
Giải KK 1 x465 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ ba 09/01/2018- Kỳ quay thưởng #000174

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1841 15.000.000
Giải Nhì 5571 9728 6.500.000
Giải Ba 5401 0303 3401 3.000.000
Giải KK 1 x841 1.000.000
Giải KK 2 xx41 100.000

kqxs nha cai fun88